20.5. 2014

Aplikace na Facebooku budou více respektovat soukromí

Aplikace na Facebooku budou více respektovat soukromí

Facebook není zrovna proslulý ochranou soukromí svých uživatelů, a tak se svoji nevalnou pověst na tomto poli snaží alespoň o něco zlepšit. Velké změny proto čekají zejména facebookové aplikace, kterým končí doba bezstarostného sbírání dat, a do budoucna budou muset svoji zvědavost krotit. Co bude jinak?

Anonymní přístup do aplikací

Zajímavým krokem je momentálně testovaná možnost použít aplikaci anonymně bez sdílení jakýchkoliv údajů kromě přiděleného ID. Od anonymního přístupu si Facebook slibuje vyšší oblíbenost aplikací u těch uživatelů, kteří se jim ze strachu o svá osobní data vyhýbají.

Anonymita se nově bude týkat také facebookového ID uživatele, ke kterému se developer již nedostane. Místo toho bude návštěvníkovi v každé aplikaci přiděleno speciální ID platné výhradně pro danou aplikaci, mimo níž nebude mít žádný význam. Výjimkou mohou být různé aplikace od jedné společnosti, mezi kterými je při správném nastavení povoleno ID uživatele sdílet.

Konec sbírání dat o přátelích

Značné omezení aplikace čeká převážně při sbírání informací o vašich přátelích. Developeři již nebudou mít přístup ke kompletnímu seznamu přátel (a k jejich fotografiím, datům narození a dalším údajům z profilu) a budou s nimi moci pracovat pouze ve velmi omezené míře. Ta obnáší seznam přátel, kteří již aplikaci potřebná povolení udělili (takže můžete například porovnávat skóre), a algoritmem vygenerovanou skupinu přátel, které můžete do aplikace pozvat, případně je označovat.

To na první pohled nezní jako žádné velké terno, ale pro spoustu uživatelů to bude velmi příjemná změna – pokud totiž s radostí nepřijímáte spoustu tagů a pozvánek do nejroztodivnějších aplikací, do seznamu přátel k pozvání byste se dostat neměli. Facebook tak bude mít (nebo v to aspoň doufá) lepší konverzní poměr pozvánek a vy svatý pokoj. Takže rozhodně změna k lepšímu!

Ruční schvalování zvědavců

Nejen, že aplikace budou mít omezené pole působnosti pro získávání osobních dat, ale ty, které budou zvědavé nadmíru (tedy budou chtít více než přístup ke jménu, pohlaví, fotce, e-mailové adrese a přátelům, kteří už aplikaci přístup povolili), si Facebook osobně proklepne. To bude trvat přibližně týden až dva, a pokud tvůrci nedokážou uspokojivě vysvětlit, proč informace navíc chtějí, aplikace nebude schválena k použití.

Povolení pod kontrolou

Nejen, že aplikace budou mít omezenější prostor v tom, k jakým informacím mohou vyžadovat přístup, ale upouští se také od modelu „ber, nebo nech být“. Uživatel tak nutně pro přístup do aplikace nemusí odkliknout vše, co po něm autoři chtějí, ale může si vybrat, jaká dílčí povolení aplikaci udělí.

Do aplikací míří reklamní síť Facebooku

Facebooková reklama se poprvé pouští mimo vlastní platformu a vydává se do mobilních aplikací. Vzhledem k množství uživatelů, kteří se přes Facebook do nejrůznějších aplikací přihlašují, má sociální síť vynikající podmínky pro rychlé rozšíření a precizní cílení reklam. S největší pravděpodobností ji tedy na tomto poli čeká raketový růst a marketérům se otevírají opravdu velké reklamní možnosti.

Zdroj: Inside Facebook

Autor: Adela Kalouskova