25.2. 2014

Lajkování neovlivňuje výsledky vyhledávání Google

Lajkování neovlivňuje výsledky vyhledávání Google

Eric Enge, prezident společnosti Stone Temple Consulting, provedl průlomovou studii zaměřenou na dopad aktivity na Facebooku na SEO, konkrétně na výsledky hledání Google.

Enge provedl dvě nezávislé studie. První je zaměřená na „lajkování“, zatímco ta druhá na sdílení obsahu na nejpopulárnější sociální síti.

Lajkování

Enge vytvořil dvě různé stránky na třech různých doménách (bez jakýchkoliv zpětných odkazů) a nechal své přátele stránky likovat. Ačkoli každá stránka získala téměř 900 Facebook liků, Google nikdy nezaindexoval ani jednu z těchto šesti stránek. Lze tedy usuzovat že Google nevyužívá likování na Facebooku k indexování nového obsahu.

Určitě by se našlo pár důvodů, proč tomu tak je. Přestože je Googlebot schopen spusti facebookový like skript, není schopen rozpoznat, kdo stránku likoval. V případě odkazů je Google schopen trasovat odkud odkazy vedou. V případě liků tomu tak není a není proto schpen rozhodnout, jaké skóre obsahu přiřadit. Nelze totiž rozluštit, zda jsou liky od vlivných lidí nebo od falešných Facebook profilů.

Enge přímo říká: „Data, která je Google schopen získat, je počet liků, v případě, že stránka obsahuje Like widget, ale nemá tušení, kdo stránku likoval. Z toho důvodu to pro něj není hodnotná informace. Myslím, že je celkem přesvědčivé, že to nepoužívají pro prozkoumávání, indexování nebo hodnocení stránek.“

Sdílení

Indexování stránek na základě sdílení odkazu na Facebooku bylo též testováno. Bylo požádáno přes 50 lidí, aby sdíleli různé sety stránek. Ve výsledku byla každá stránka sdílena alespoň desetkrát, a to i od uživatelů, o jejichž profilu byste řekli, že patří rozhodně k těm více vlivným.

Při tomto relativně malém testovacím vzorku nebylo zaznamenáno, že by Google procházel nebo indexoval obsah na základě jeho sdílení na Facebooku. Sám Enge však přiznává, že by mohly být výsledky jiné s větším testovacím vzorkem.

Doslova říka: „Data o sdílení na Facebooku nejsou nikterak přesvědčivá. To naznačuje, že Google je nevyužívá k indexování nebo hodnocení stránek. Ačkoli můžou někteří poukázat na to, že nemáme dostatečně komplexní data, já věřím, že je to pravda. Každopádně naše závěry jsou v souladu s tím, co říká Google o vlivu Facebooku na ranking faktor.“

Indexování Facebook profilů

Dalším faktorem pro hodnocení by mohly být určitě veřejné Facebook profily a seznamy přátel. Procházet seznamy přátel Google může na mobilní verzi Facebooku.

Pokud jde o klasickou desktopovou Facebook stránku, tam se seznamy přátel načítají ajaxově, tedy pomocí JavaScriptu při skrolování stránky. Je možné, že by Google tyto seznamy procházel, pravděpodobně, už z podstaty JavaScriptu, tomu tak ale nebude.

Jednodušší situace je totiž v mobilní verzi Facebooku, tam se na seznam přátel dostanete pomocí textového odkazu (ne JavaScriptu). Nevíme s jistotou, že Google sbírá tato data, ale víme, že tak může poměrně snadno činit a předpokládáme, že tak činí.

Ta možnost tu je a lze tedy usuzovat, že se vyplatí být spřátelen s vlivnými lidmi s takzvaným „high profilem“.

Enge též zjistil, že Google indexuje téměř dvě miliardy Facebook příspěvků a podíval se na ty s vysokým PageRankem profilové stránky. Zatímco některé příspěvky z těchto stránek byly indexovány, některé ne. Procentuálně to vychází na indexování 60-70 % příspěvků v závislosti na jejich stáří.

Na těchto profilech byly nejvíce indexovány textové příspěvky a odkazy. Obrázky nejméně a u videí záleží na jejich stáří. Veškerá posbíraná data jsou k dispozici v těchto Excel dokumentech: do 6 měsíců, 6měsíců a více.

Závěr

Navzdory tomu, že Google má schopnost sledovat obsah na Facebooku, nezdá se, že by v tuto chvíli využíval získané informace k indexování nebo ohodnocování stránek.

To by Vás samozřejmě nemělo odradit od používání Facebooku jako komunikačního marketingového kanálu. Pravidelné aktualizace a sdílení evidentně fungují.

Ale z pohledu SEO, se nemusíte obávat, že pokud každý nový kousek obsahu okamžitě nenasdílíte na Facebooku, tak se vám nezvýší PageRank stránky. Samozřejmě Google je Google a kdykoliv se může rozhodnout změnit způsob zacházení s Facebook obsahem, v tuto chvíli však Facebook nemá přímý vliv na SEO.

Autor: Jan Hřídel